Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
 

 Kon Tum

Logo biểu tượng, biểu trưng thành phố Kon Tum tỉnh Kontum