Thứ ba, 22 Tháng 9 2020

Các địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất Kon Tum

Điểm du lịch nhà rông Kon Klor, nhà thờ gỗ Kon Tum, cầu treo Kon Klor, chùa Khánh Lâm, khu du lịch Măng Đen, hồ Đắk Ke

Các điểm tham quan du lịch đặc sắc nhất không thể bỏ qua khi du khách đến thăm tỉnh Kon Tum

- Tại thành phố Kon Tum: Cầu treo Kon Klor, nhà rông Kon Klor, tòa giám mục Kon Tum, nhà thờ gỗ Kon Tum

- Tại các huyên Kon Tum: Khu du lịch Măng Đen ở huyện Kon Plong, đồi Sạc Ly huyện Sa Thầy, cột mốc ngã 3 Đông Dương huyện Ngọc Hồi

 

 Kon Tum

Logo biểu tượng, biểu trưng thành phố Kon Tum tỉnh Kontum