Thứ ba, 22 Tháng 9 2020
 

 Kon Tum

Logo biểu tượng, biểu trưng thành phố Kon Tum tỉnh Kontum