Thứ ba, 22 Tháng 9 2020

Đơn vị hành chính Kon Tum

Các cấp phường, xã, huyện, thành phố cửa tỉnh Kon Tum

Khu đô thị mới phía nam cầu Đăk Bla tp kon Tum

Khu đô thị mới phía nam cầu Đăk Bla tp kon Tum

 

 Kon Tum

Logo biểu tượng, biểu trưng thành phố Kon Tum tỉnh Kontum