Thứ ba, 22 Tháng 9 2020

Các dân tộc Kon Tum

Đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum

Giới thiệu khái quát một số nét về các dân tộc bản địa có quá trình sinh sống lâu đời tại tỉnh Kon Tum:

1. Người Xơ Đăng (Chi tiết)

2. Người Gia Rai (Chi tiết)

3. Người Ba Na (Chi tiết)

4. Người Giẻ - Triêng (Chi tiết)

5. Người Brâu (Chi tiết)

6. Người Rơ Măm (Chi tiết)

Lễ hội đường phố các dân tộc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Lễ hội đường phố các dân tộc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 Kon Tum

Logo biểu tượng, biểu trưng thành phố Kon Tum tỉnh Kontum