Khách sạn Hoa Sim | Măng Đen Kon Tum
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021

Khách sạn Hoa Sim | Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Hotel Homesay Măng Đen

 Khách sạn Hoa Sim | Hotel Hoa Sim

- Địa chỉ : Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, Kon Plông, Kon Tum

- Điện thoại : 096 393 35 65

 Nhà hàng khách sạn Hoa Sim | Hotel Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

 

Cơm lam gà nướng Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

Cơm lam gà nướng Hoa Sim - Măng Đen

 

 Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng cà phê giải khát Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng cà phê giải khát Hoa Sim

 

 Nhà hàng khách sạn Hoa Sim | Hotel Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

 

 Nhà hàng khách sạn Hoa Sim | Hotel Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

 

 Nhà hàng khách sạn Hoa Sim | Hotel Hoa Sim Măng Đen Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

Máy Tính HTL