Các huyện - Thành Phố - Tỉnh Kon Tum
Thứ sáu, 22 Tháng 10 2021

Các huyện - Thành Phố - Tỉnh Kon Tum

Chuyên mục: Đơn vị hành chính

- Tỉnh Kon Tum có 1 thành phố: Thành Phố Kon Tum

- Tỉnh Kon Tum có 9 huyện: Đăk Glei - Đăk Hà - Đăk Tô - Ia H'Drai - Kon Plông - Kon Rẫy - Ngọc Hồi - Sa Thầy - Tu Mơ Rông

Xem hình ảnh: Đăk Glei - Đăk Hà - Đăk Tô - Ia H'Drai - Kon Plông - Kon Rẫy - Ngọc Hồi - Sa Thầy - Tu Mơ Rông - Thành phố Kon Tum

Hình ảnh thành phố Kon Tum

 Hình ảnh thành phố Kon Tum

 

Bản đồ địa giới hành chính Kon Tum

Bản đồ địa giới hành chính Kon Tum

Đia giới hành chính Kon Tum: Vị trí địa lý tỉnh Kon Tum phía tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam; phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía nam giáp tỉnh Gia Lai

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

Máy Tính HTL